Tanzania: Diamond Platinumz Admits to Cheating and Fathering Model's Child

Diamond Platnumz.
19 September 2017

Tanzanian singer Diamond Platinumz has confirmed cheating on his wife, Ugandan Socialite Zari Hassan and fathering a son with model Hamisa Mobetto.

Diamond and Hamissa had previously repeatedly denied being in a intimate relationship, though they appeared in intimate scenes in the video of his hit Salome .

However, the singer confirmed on Tuesday in an interview with Clouds FM to being involved with Hamissa when his marriage was on the rocks.

“Baada ya kuachana wakati, mimi nikaendelea na maisha yangu na mpaka naanzisha mahusiano yangu na Zari. Shetani akanipitia na Tukaanza tena kuwa na mawasiliano ya kimahaba mpaka pale Hamisa Mobetto alipopata ujauzito, ” said Diamond.

“Nilimuambia mimi ni Baba mwenye familia yangu. Inabidi jambo hili libaki kati yangu mimi na wewe. Sikupenda kuikana Mimba, ni damu yangu na kila siku iendayo kwa Mungu nilikuwa nampatia matumizi.”

SUPPORTED FINANCIALLY

Diamond added that he supported the model financially throughout her pregnancy by buying her a car and giving her a weekly allowance of 500,000 Tanzanian shillings.

Kabla hajajifungua mimi nilimnunulia Rav 4 mpya kabisa sikupenda ateseke na mtoto. Na nilikuwa nampa pesa ya matumizi ya kiasi cha shilingi laki 5 kila wiki.

He explained the reason for not coming out earlier to declare himself the father of the child as based on his desire to protect his wife Zari (whom they share two children) from attacks in social media.

Niliporudi kutoka Uingereza nilienda kumuona mwanangu na nikakaa nae sana. Hakuna wakati wowote ambao nilitengeneza mazingira ya kumkataa mtoto. Nashangaa kuona kwenye mitandao wanasema nimemkataa mtoto. Nilichokuwa sitaki ni kuhakikisha mwanamke wangu Zari hatukanwi kwakuwa hana kosa lolote.

Diamond also took the opportunity to ask for forgiveness from his wife who is living in South Africa.

TELL-TALE SIGNS

Tell-tale signs that Diamond was having an affair with Hamissa emerged after the model added Diamond ' s surname on her baby ' s Instagram account.

Before his confession, pictures emerged on social media of Diamond and Hamissa in bed.

In the pictures, Diamond is asleep with his hand thrown over Hamisa’s chest while she lies on her back.

See What Everyone is Watching

More From: Nation

Don't Miss

AllAfrica publishes around 700 reports a day from more than 140 news organizations and over 500 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which AllAfrica does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify allAfrica.com as the publisher are produced or commissioned by AllAfrica. To address comments or complaints, please Contact us.