Kenya: Swiss President Excites Kenyans After Tweeting in Perfect Swahili

Swiss President Alain Berset.

Swiss President Alain Berset arrives in Nairobi on Sunday for a three-day official visit and will hold talks with President Uhuru Kenyatta.

Ahead of his arrival, President Berset tweeted in Swahili, about his visit to Kenya.

"Mimi rais wa Uswizi naja kutembea nchi ya Jamhuri ya #Kenya kuanzia siku ya Jumapili hadi Jumanne wiki ijayo. Naja nikijua kuwa Kenya ina sifa ya kuwa nchi nzuri ilio na watu wakarimu sana. Natarajia kuwa na mazungumzo mazuri. (As Swiss President, I am visiting Kenya from Sunday to Tuesday. I come well aware that Kenya has a history of being a good country with good people. I hope for fruitful discussions with my host).

Mimi rais wa Uswizi naja kutembea nchi ya Jamhuri ya #Kenya kuanzia siku ya jumapili hadi jumanne wiki ijayo 🇰🇪🇨🇭Naja nikijua kuwa Kenya ina sifa ya kuwa nchi nzuri ilio na watu wakarimu sana. Natarajia kuwa na mazungumzo mazuri @presidentKE @UKenyatta ninapowasili #Nairobi pic.twitter.com/PlCiBu3Wc7

- Alain Berset (@alain_berset) July 7, 2018

Tweeps were quick to respond to the Swiss president, some warning him of the contraband products in circulation, cat meat, Mexico maize, among many other things.

Karibu kenya lakini hujue nyama ya paka iko hapo kwa kamau wa statehouse,pombe ya kienyeji iko hapo tu kwa njuguna wa statehouse, sukari ya mercury iko na njuguna. Mahindi ya mexico iko kwa kipleges arap wa sugoi,kuja na obama hili ukalale kogelo na baba husiibiwe wallet yako.

-- [email protected] (@Georgenzambugm1) July 7, 2018

Hapana sukar ya mercury ni subreme goat iko nayo.

-- Carolina Dial (@carolyne_endo) July 7, 2018

Ungemalizia na kusema bora uhai

-- mogz kubai (@Demogz) July 7, 2018

Na usiitikie kukopwa. Hakuna pesa ya kulipa.

-- Mwangi (@kev_wish) July 7, 2018

Karibu sana Kenya, lakini uchunge ma slay queens!! kwanza hii nairobi yetu... wanaeza kuibia hadi Passport, ubaki kuteseka kama jamaa mwingine anaitwa Miguna. Ujipate kwa choo za Dubai kaka braza. Lakini bora uhai.

-- Michael K. (@Michael_karisma) July 7, 2018

Karibu Kenya, matata hapa na pale lakini tunasukuma gurudumu la maisha pole pole. Tuletee mema.

-- Nelson Kimathi (@nelsonkimathi) July 7, 2018

Others warned Kenyans not to air their dirty linen to the visitor because "we can talk about them when he leaves".

Wacha aibu ndogo ndogo... . Hizo tutaongea mgeni akienda..

-- Umfundisi (@ngangaking) July 7, 2018

Wacheni aibu ndogo ndogo... .hizi vitu mtasema mgeni akitoka pic.twitter.com/JkwnkRi5ou

-- James Irungu 🇰🇪 (@jamesirungu43) July 8, 2018

See What Everyone is Watching

More From: Nairobi News

Don't Miss

AllAfrica publishes around 700 reports a day from more than 140 news organizations and over 500 other institutions and individuals, representing a diversity of positions on every topic. We publish news and views ranging from vigorous opponents of governments to government publications and spokespersons. Publishers named above each report are responsible for their own content, which AllAfrica does not have the legal right to edit or correct.

Articles and commentaries that identify allAfrica.com as the publisher are produced or commissioned by AllAfrica. To address comments or complaints, please Contact us.